Iryna, 34

Светлана, 46

Dodi, 27

Nastya, 30

I-Speak-Russian, 29

Vg, 36

Kseniya, 28

Love, 33

Elena, 35

Anna, 30

Мила, 32

Michelle, 18